Over Voedselbos D’ekkers

In de toekomst “Veel lekkers van VOEDSELBOS D’EKKERS”

Een voedselbos is een door mensen gemaakte plantengemeenschap met bomen, struiken en planten. Het bevat heel veel eetbare soorten. Landbouw en natuur worden gecombineerd met duurzame voedselproductie. Een voedselbos is zelfvoorzienend, klimaatbestendig en heeft relatief weinig onderhoud nodig. Omdat deze akker jarenlang geploegd is en het landgebruik eenzijdig geweest is, behoeft de bodem veel verbetering. Hierdoor duurt de aanleg van het voedselbos enkele jaren.

Het perceel d’Ekkers bestaat uit twee delen. De totale oppervlakte bedraagt 1,8 ha. In het noorden zal een productiebos aangelegd worden met 11 cirkels en in het zuiden gaat het romantische bos zorgen voor beleving en ontspanning.

In het voorjaar van 2020 zijn inmiddels de wilgenpaaltjes geplaatst, paden en cirkels uitgezet en haagstruweel geplant. Ook zijn paden, weide en cirkels ingezaaid met bodemverbeteraars, grasmengsels, bloemen en kruiden.

Planning voor de komende jaren

  • Herfst 2020/winter 2021: starten met aanplant voedselbomen
  • Herfst 2021: aanplant kruidlaag
  • Winter 2023: aanplant kroonlaag (zoals walnoot en kastanje)

We hanteren het “zelfplukmodel”. Deelnemers en buurtbewoners mogen zelf fruit, noten, zaden, bladeren en kruiden plukken en oogsten. Iedereen is welkom om voor eigen gebruik kleine hoeveelheden mee te nemen.

“Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht” – Ghandi

Bekijk hier de ontwikkeling van het Voedselbos d’Ekkers.

Voedselbos zomer 2020

In de organisatie van het voedselbos zijn stappen gezet. Er zijn diverse werkgroepjes gestart, die allen een eigen taak oppakken.

Werkgroep monitoring

D’Ekkers doet mee aan het Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen (NMV). Daarvoor moeten wij gegevens aanleveren over de bodem, water, flora en fauna en ook economische en sociale aspecten in en rond het voedselbos. De komende maanden gaan we de monitoringsvragen uitzetten, beantwoorden en bijhouden. Daarnaast hebben eind juni studenten een ecologisch onderzoek uitgevoerd. Verder zal in november een bodemkundig onderzoek volgen.

Deze werkgroep is ook betrokken bij ontwikkelingen en uitwisseling van informatie tussen beheerders van  zes andere voedselbossen die zich hebben verenigd in een Koepelplan.

Werkgroep Flora en Fauna

In deze werkgroep hebben we ons als doel gesteld om de komende jaren bij te gaan houden wat er allemaal aan levende wezens (planten en dieren) op onze Ekkers verblijft en gaat verblijven. Als eerste hebben we ons als opdracht gesteld om in het zgn. Romantische Bos (het achterste veld) per cirkel in kaart te brengen welke planten er allemaal groeien. Inmiddels tellen we 65 verschillende planten! Ondertussen zijn we ook begonnen met het inventariseren van insecten en vogels die ons voedselbos bezoeken. De twee insectenhotels die geplaatst zijn trekken al volop bewoners!

Werkgroep Beheer

In het komende najaar en winter zal een deel van het eigenlijke voedselbos worden aangeplant met diverse bomen. We willen dit zoveel mogelijk handmatig gaan doen, dus met de schop. Hoewel het de bedoeling is dat het voedselbos op den duur zichzelf gaat bedruipen is het natuurlijk wel belangrijk dat de startfase goed is. Dat betekent in ieder geval compost aanbrengen en goed mulchen (bedekken van de plantgaten). Het allerbelangrijkste wordt echter nog het zorgen voor een goede watervoorziening.

Werkgroep educatie

Voedselbos D’Ekkers is één groot en prachtig educatieproject. We willen graag ontmoeten en beschouwen en dat gaan we doen met een diversiteit aan groepen, zoals wijkbewoners, voorbijgangers, ouders met kinderen, de ouderen, de scholen en niet te vergeten onszelf als voedselbos vrijwilligers. Onze werkgroep heeft binnenkort de eerste brainstormsessie. Het idee is om een aantal activiteiten te plannen voor het komend jaar. Wijs worden? Houd ons in de gaten!

Werkgroep Communicatie

Tenslotte is er ook een werkgroep Communicatie, deze verzorgt publiciteit rondom de ontwikkelingen van het voedselbos en onderhoudt de website.