DONATIE

WAAROM EEN DONATIE?

Fijn dat u overweegt om een donatie te doen. Ik leg in het kort uit waarom uw donatie belangrijk is.

Stichting Landschapsbeheer Aa-dal (kortweg SLA) is een professionele vrijwilligersorganisatie en richt zich op het behoud, herstel en ontwikkeling van kleine landschapselementen en natuurterreintjes in het Aa-dal in Berlicum en Middelrode.

Met uw donatie helpt u mee om het werk van onze stichting mogelijk te maken. Zo worden de donatiegelden ingezet om landschapselementen te onderhouden waar geen geld voor beschikbaar is maar die we toch belangrijk vinden. Daarnaast worden de donatiegelden ingezet voor de aanschaf en inhuur van materialen en t.b.v. cursussen op het gebied van veiligheid en landschapsonderhoud.

Henk Veenhuysen
Voorzitter

UW DONATIE OVERMAKEN

Stichting Landschapsbeheer Aa-dal

Bank: NL74 TRIO 0197 8754 08

  • Uw donatie is eenmalig en niet verplichtend.
  • U bepaalt zelf de hoogte van uw donatie.
  • U maakt uw donatie per bank aan ons over.
  • We zijn registreert als ANBI instelling en bij de KvK.
  • U ontvangt, op uw verzoek, een bevestiging van uw donatie.